Din timpuri străvechi, bisericile au oferit credincioșilor locuri pentru rugăciuni, iar interiorul lor a fost dotat cu mobilier adecvat în vederea creării unei atmosfere adecvate comunicării cu Dumnezeu.

Printre obiectele de mobilier bisericesc care înfrumusețează locașurile de cult menționăm catapeteasma, scaunele arhierești, stranele pentru credincioși, altarele, ușile de biserică, crucile, baldachinele sau iconostasele.

O mare parte din mobilierul bisericesc este realizat manual, de aceea modelele pot suferi modificări, în funcție de dorințele reprezentanților bisericilor. Astfel, pe diversele obiecte se pot înscrie versete din Scriptură sau nume ale unor sfinți sau biserici.

În România există o importantă tradiție a împodobirii bisericilor din vremuri strămoșești. În prezent, există numeroși meșteri care au preluat arta producerii obiectelor de mobilier bisericesc.

Sunt mai multe firme din țara noastră care realizează proiecte unice pentru fiecare lucrare, adaptând modelele după arhitectura bisericilor sau a spațiului din interiorul acestora.

Obiectele bisericești concepute de meșterii populari sunt adecvate pretențiilor beneficiarilor, dar ele respectă cu strictețe canoanele bisericești.

Scaune arhierești

Scaunele arhierești sunt produse de firme specializate în fabricarea mobilierului bisericesc. Acestea sunt realizate manual, fiind fabricate din lemn. Acest tip de scaune necesită un mare volum de muncă, o bogată experiență, precum și ingeniozitate din partea meșterilor.

Spătarele scaunelor arhierești sunt adevărate opere de artă, ele conținând diverse modele, forme și sculpturi din lemn, toate fiind realizate manual. Aceste obiecte bisericești pot include diverse motive sau simboluri religioase, în funcție de preferințele celor care le comandă.

Sunt produse diverse modele de scaune arhierești, dar construcția lor este una impresionantă, părând mai degrabă niște tronuri domnești decât niște simple scaune.

Scaunele pentru credincioși

Scaunele pentru credincioși se găsesc în toate bisericile din România, ele având darul să găzduiască bătrânii, femeile, copiii și pe toți ceilalți oameni care au pășit cu smerenie în locașurile de cult.

Scaunele reprezintă unul dintre cele mai importante obiecte de mobilier din biserici. De aceea, lăcașurile de cult dau o atenție deosebită achiziționărăii unor scaune adecvate, care să se armoniezeze cu celălalt mobilier.

Ca și cele arhierești, scaunele pentru credincioși sunt realizate manual, din lemn. Acest obiect simplu bisericesc devine o adevărată operă de artă în mâna meșterilor. Ei își folosesc întreaga lor experiență și pricepere pentru a realiza niște scaune sculptate originale, care conțin diverse simboluri și însemne religioase, specifice tradiției bisericii românești.

Stranele pentru credincioși

Stranele bisericești din România sunt niște obiecte de cult care sunt realizate din lemn și sunt sfințite. Se pot executa diverse modele de strane pentru credincioși, având diferite dimensiuni. Ele sunt decorate cu diverse motive sculptate.

La stranele pentru credincioși se poate executa modele speciale, diverse, pentru spătar. Modelul și culoarea acestor strane se pot realiza asemănător cu ale obiectelor deja existente în bisericile respective.

Stranele bisericești au sezutul rabatabil, astfel încît credincioșii să poată sta și în picioare, nu numai așezati.

În biserici, în funcție de spațiul disponibil din interior, se pot așeza strane pentru credincioși, realizate din două, trei sau cinci segmente. Ele putând fi mutate cu ușurință, la alegerea personalului bisericesc și în funcție de evenimentul religios.

Stranele pentru credincioși pot avea încrustate diverse texte religioase, versete, numele unor sfinți sau biserici.

Materialul pentru strane este lemnul de esență tare, de stejar sau de fag, care este uscat în mod natural, vopsit sau lăcuit adecvat.